دامنه

تعلیق برخی پسوندهای خارجی به علت تحریم

برخی از اسامی که توسط Afilias Registry در مناطق یا کشور های تحت تحریم شناخته شده اند اکنون به حالت تعلیق درآمده اند. نام ها از منطقه حذف شده اند و در حال حاضر حل و فصل آنها متوقف شده است. اگر شکایت در مورد نام دامنه هایی از این قبیل را مشاهده یا دریافت …

تعلیق برخی پسوندهای خارجی به علت تحریم ادامه »

کاهش قیمت ثبت دامنه دات کام

قیمت ثبت دامنه دات کام کاهش یافت. با توجه به کاهش قیمت دلار قیمت ثبت دامنه دات کام از ۳۵۰ هزارتومان به ۲۹۴ هزارتومان کاهش یافت. قابل ذکر است همیشه سعی می گردد قیمت ثبت دامنه دات کام در دولت هاست بین شرکت های رقیب پایین باشد.