آخرین مطالب:

شبح! آسیب پذیری جدید در لینوکس

محققان امنیتی به تازگی یک آسیب پذیری جدی در کتابخانه glibc لینوکس یافتند که با نام اختصاری روح نامیده می شود. این رخنه به هکرها اجازه می دهد تا بدون هر گونه بررسی از اعتبار سیستم، بصورت کامل کنترل یک سیستم را در اختیار بگیرند. این رخنه با شناسه CVE-2015-0235 در پایگاه مربوطه ثبت شده است. محققان امنیتی لینوکس در ۲۷ ژانویه در …

ادامه نوشته »