تعلیق برخی پسوندهای خارجی به علت تحریم

برخی از اسامی که توسط Afilias Registry در مناطق یا کشور های تحت تحریم شناخته شده اند اکنون به حالت تعلیق درآمده اند. نام ها از منطقه حذف شده اند و در حال حاضر حل و فصل آنها متوقف شده است. اگر شکایت در مورد نام دامنه هایی از این قبیل را مشاهده یا دریافت …

تعلیق برخی پسوندهای خارجی به علت تحریم ادامه »